Schooldocumenten

De schoolgids bevat veel algemene informatie over bijvoorbeeld de uitgangspunten en doelstellingen van het Jenaplanonderwijs. Maar natuurlijk ook over het overblijven, de samenstelling van het team, de groepsindeling, de schoolarts en de schooltijden en vakanties. Er is ook plaats ingeruimd voor de officiële regels waar wij ons aan moeten houden.

Een handig naslagwerk voor alle ouders die kinderen hebben op onze school. En voor ouders die nog op zoek zijn naar een goede school!!

 

Klik op onderstaande afbeelding om de schoolgids te openen.

 Schoolgids.png

 

Meer informatie of een oriëntatiebezoek?
Als u meer informatie wenst over De Vuurvogel of de school wilt bezoeken, neem dan contact met ons op. Een oriëntatiebezoek is elke dag mogelijk!
Maak een afspraak via: 024-3580955 of mail: devuurvogel@devuurvogel.nl
Onze contactgegevens vindt u op onze Contact pagina.

Aanmelden/inschrijven?
Voorafgaande aan een daadwerkelijke aanmelding c.q. inschrijving op onze school, vindt een oriëntatiebezoek plaats. Wij vinden het van belang dat er kennisgemaakt is en je een goed gevoel bij de school krijgt! Inschrijving kan het gehele jaar door. Er is geen "centrale aanmelding".
De gezamenlijke Maldense basisscholen vinden het zeer wenselijk dat ouders hun kind uiterlijk in het voorjaar inschrijven, voorafgaand aan het schooljaar waarin het kind 4 jaar wordt.

Aanmeldformulier De Vuurvogel

School ondersteuningsprofiel SOP