Ouderhulp

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs vinden we op De Vuurvogel niet alleen van belang vanwege de gezamenlijke taak in de opvoeding. Ouderhulp is voor de uitvoering van het jenaplanonderwijs essentieel. Dankzij ouderhulp kan een grote diversiteit aan activiteiten worden geboden.

Met andere woorden: ouderhulp is onlosmakelijk verbonden met dit type onderwijs en er is een grote diversiteit aan activiteiten waaraan je als ouder een bijdrage kunt leveren, ook als je maar over heel weinig tijd beschikt! Er zijn wekelijks terugkerende activiteiten die in deeltijd gedaan kunnen worden en er zijn incidentele activiteiten; er wordt dan eenmalig een beroep op je gedaan. Ouderhulp geven is dus belangrijk voor het jenaplanonderwijs op onze school, maar dat niet alleen. Bedenk eens wat het jezelf allemaal oplevert:

  • een leuke samenwerking met de leerkracht
  • je leert de groep kennen
  • je ziet je kind functioneren binnen de groep
  • je kunt je eigen creativiteit ontplooien
  • je hebt een bescheiden inbreng in het onderwijs
  • je betrokkenheid wordt groter
  • en bovenal: het is leuk!

Een overzicht van activiteiten is verkrijgbaar op school.