Opvang van kinderen

Op De Vuurvogel zijn de volgende voorzieningen voor de opvang van kinderen:

 • BOV Overblijven
  De Stichting Buitenschoolse Opvang Vuurvogel (BOV) biedt - in samenwerking met alle ouders van kinderen die overblijven - een mogelijkheid tot overblijven aan kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan. De BOV werkt nauw samen met de school.
  Overblijven kan op beide locaties op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
  De kinderen van groep 1 tot en met 8 blijven over van 12.00 tot 13.05 uur.
  Iedereen kan 'vast' (op afgesproken dagen) en 'incidenteel' overblijven.
  Brood en drinken en eventueel fruit nemen de kinderen zelf mee. Kinderen nemen geen snoep mee. Om 12.00 uur gaan de kinderen aan tafel. Daarna, zo rond 12.20 uur kunnen ze spelletjes doen, knutselen of onder begeleiding spelen (in speelzaal of buiten).

 

 • KION Buitenschoolse opvang
  Buitenschoolse opvang (BSO) is professionele opvang van basisschoolkinderen op werkdagen voor en na school, en tijdens vakanties en studiedagen. Voor de BSO werkt onze school samen met BSO KION. Een flyer en KION-folder zijn te verkrijgen bij de directeur en bij de administratie. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Conexus, het schoolbestuur waaronder de Vuurvogel valt, is akkoord gegaan met een aantal centrale afspraken zoals weergegeven in de beleidsnotitie BSO. Deze staan op de website www.conexus.nu. Op basis van deze notitie heeft KION een passend aanbod gemaakt. Dit is eveneens op de genoemde site te vinden. Er zijn schoolspecifieke afspraken gemaakt met KION zodat de naschoolse opvang nu op onze eigen schoollocatie plaatsvindt. De voorschoolse opvang voor alle Maldense scholen wordt op een centrale locatie verzorgd.