Waarom kies je voor De Vuurvogel?

De Vuurvogel highlights volgens onze ouders:

 • Betrokkenheid van ouders bij de school
 • Buurtfunctie
 • De mogelijkheid om een les bij te wonen als ouder
 • Drie leeftijden door elkaar heen in een klas; het van elkaar leren
 • Er wordt goed uitgepakt als er iets te vieren is
 • Goede lijnen van bestuur-directie via MR naar leerkracht, OC, ouders en leerlingen
 • Groepsproces is belangrijk
 • Hecht team
 • Hele school wordt betrokken bij bijzondere evenementen: kamp, musical,
 • Naamfeestdag
 • Kamp al in de middenbouw
 • Kinderraad
 • Kruidje roer
 • Leren plannen
 • Mogelijkheid Godsdienst Vormend Onderwijs
 • Mogelijkheid om in de klas te komen, je kind weg te kunnen brengen
 • Naar buiten wanneer het kan, bos, schoolplein, buurt
 • Oudercaf√©
 • Ouderparticipatie
 • Ruimte en tijd voor individuele ontwikkeling
 • Van stamgroep naar instructiegroep en weer terug
 • Veel met spel
 • Verhaalrapport voor de kinderen