Visie en Missie van De Vuurvogel

 • Onze visie
  Onze visie op de inrichting van het onderwijs is de jenaplanvisie. Een Jenaplanschool is een leergemeenschap waarin de kinderen, leerkrachten en ouders ieder een grote rol spelen. De leerkrachten zijn de professionele opvoeders. De ouders geven een deel van de opvoeding uit handen, maar spelen binnen de school nadrukkelijk een rol. Het is dan ook belangrijk dat ouders een bewuste keuze maken voor het Jenaplanonderwijs.
  Alle kinderen zijn uniek en verschillen van elkaar. Het Jenaplanonderwijs springt hier op in en vindt dat kinderen daardoor veel van elkaar kunnen leren. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in een groep en werken en spelen samen. Zo'n groep heet de stamgroep. Elke stamgroep heeft zijn eigen groepsruimte die zo huiselijk mogelijk is ingericht. Kinderen helpen bij het inrichten en beheren, waardoor ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ruimte.
  Door te werken met stamgroepen verandert de rol van kinderen elk jaar. Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enzovoort. Door deze rollen doen de kinderen belangrijke sociale vaardigheden op waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. In dit opzicht zelfs meer dan in een gezin. De leerkracht coacht de kinderen bij dit belangrijke leerproces.
  Ieder kind volgt zijn eigen programma, daarnaast krijgen de kinderen ook gezamenlijk instructies en zijn samen met dezelfde vraagstukken bezig. De leervakken worden aangeboden aan groepen kinderen met hetzelfde niveau. Het onderwijs in de school sluit aan op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. In onze jenaplanschool leren de kinderen op een leuke uitdagende manier door de steeds afwisselende basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren.

 

 • Onze missie
  De missie van onze school is dat ieder kind in de leer- en leefgemeenschap van onze school als zelfstandig persoon wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Elk kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn, zodat het zich naar eigen aard, gevoelens en overtuiging kan ontwikkelen. Door onder andere werken, spelen, praten en vieren leren kinderen zichzelf en anderen kennen.