Geschiedenis van de school

Malden had eind jaren zestig een sterk veranderende bevolkingssamenstelling. Veel nieuwe inwoners hadden behoefte aan een nieuwe vorm van onderwijs. Het behoudende, katholieke en streng klassikale onderwijs met alleen aandacht voor zuiver schoolse zaken was voor veel ouders niet meer voldoende.

Een groep ouders zorgde voor voldoende inschrijvingen om een nieuwe school op te richten. Van meet af aan stond vast dat dit een openbare school moest worden. Over vorm en inrichting van het onderwijs werd uitgebreid nagedacht en zo kwam het idee bovendrijven van een Jenaplanschool. Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Belangrijk omdat er zo te allen tijde de mogelijkheid is om met elkaar te praten over onderwijs en opvoeding.

Deze eerste nieuwe school werd de Tovercirkel. Die naam had natuurlijk alles te maken met de kring als werkvorm, waar soms 'magische' momenten te vinden zijn.
Op de Tovercirkel ontstond door de grote belangstelling al gauw een tekort aan lokalen. Er werd een nieuwe wijk aan de andere kant van de Groesbeekseweg gebouwd. Hier kwam de mogelijkheid om een tweede openbare jenaplanschool op te richten. Op 7 oktober 1977 was deze nieuwe school een feit. Onze Vuurvogel was geboren! Deze naam past goed bij het vernieuwende van het Jenaplanconcept. De Vuurvogel is een wonderlijke en kleurrijke vogel. Telkens wanneer hij zijn einde voelt naderen, verbrandt hij zichzelf, om vervolgens uit zijn as te verrijzen en als nieuw verder te leven.

De Vuurvogel staat in de wijk 'Het Maldens Veld'. Oorspronkelijk was dit een landbouw-gebied met een schat aan veldbloemen. Dat onze stamgroepen een kruidennaam hebben, vindt hierin zijn oorsprong.
Dit nieuwe schoolgebouw, Vuurvogel 1, is geheel ontworpen vanuit de Jenaplangedachte. Centraal in het gebouw ligt de hal, waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Daaromheen liggen de lokalen. In de rondgang, tussen hal en lokalen, kunnen de kinderen werken.
In de jaren erna groeide de school sterk. Door het ruimtetekort moesten er meerdere groepen gehuisvest worden in leegstaande lokalen van andere scholen in Malden. Zelfs nadat er tot twee keer toe noodlokalen waren bijgebouwd, bleven er groepen op andere locaties ondergebracht. En toen in 1996 het schoolgebouw in de Molenwijk leeg kwam te staan kreeg De Vuurvogel de mogelijkheid hier een volwaardige nevenvestiging in te richten, Vuurvogel 2. Tegenwoordig zijn op beide locaties onder-, midden-, en bovenbouwgroepen aanwezig.