De school

Onze school heeft nu ongeveer 330 Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, verdeeld over 12 groepen en twee locaties. De Kinderen zijn ondergebracht in de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

 

Ruimtes in het schoolgebouw
Op beide locaties van De Vuurvogel zijn er voor onder-, midden- en bovenbouwgroepen geschikte lokalen. Er is een centrale hal waar naast werken ook speciale activiteiten  plaatsvinden zoals vieringen, presentaties, vergaderingen en keuzecursussen. Op Vuurvogel 1 kan een podium worden opgebouwd en op Vuurvogel 2 is er een vast podium aanwezig. Beide locaties beschikken over een speelzaal voor de onderbouw. Deze wordt natuurlijk ook door andere groepen gebruikt, onder andere door de Buitenschoolse Opvang Vuurvogel (BOV, tussen schoolse opvang) en de peuterspeelzaal.

Er zijn lokalen ingericht voor wereldoriƫntatie met voldoende computers zodat een hele stamgroep hier kan werken.

De interne begleiding (IB), de directie en administratie hebben ieder een eigen ruimte.

De koffiehoek van de leerkrachten heeft een open karakter en is daardoor zeer toegankelijk voor kinderen en ouders. Deze openheid is typerend voor onze hele school. Beide gebouwen zijn door de vele open ruimtes en ramen uitnodigend en toegankelijk voor iedereen. Beide locaties hebben aparte ruimtes voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.